BG      EN      Powered by "Avalon" Ltd.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

  
            

    За нас

Дружеството е учредено през 1999г. с основна цел – производство и търговия с бутилки за пропан-бутан ( LPG ) за вграждане в автомобилни газови уредби и за бита.

Към настоящия момент се произвежда голяма гама от типоразмери – цилиндрични , тороидални , битови и туристически.

От 2004 г. в Дружеството е въведена и се поддържа Система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001. Произвежданата продукция е в съответствие с изискванията на съответните продуктови сертификати , а именно :

  • за бутилки за пропан – бутан за вграждане в автомобилни газови уредби – съгласно Правило ЕСЕ 67 R – 01 на ООН относно одобряване на специфично оборудване за моторни превозни средства използващи втечнени газове като гориво в техните двигатели;
  • за битови и туристически бутилки за пропан бутан – съгласно БДС EN 1442 “ Пре-носими заварени стоманени бутилки за втечнен нефтен газ (LPG) за многократно пълнене – Проектиране и производство “ и Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари – Приложение I , раздел I.1 – ADR ; Приложение II , раздел II.1 – RID.

Дружеството разполага с производствена база и собствени изпитателни лаборатории и сертифициран персонал по производството – съгласно БДС EN 287-1 и БДС EN 1418 и контрола на изделията – съгласно БДС EN 473 и БДС EN ISO 9712 – RT , VT , LT.
 

Copyright © 1999-2011 "МСМ ГАЗ" ООД  All rights reserved.